EPC keuring

Verplichte EPC keuring bij verkoop of verhuur

Sinds 1 november 2008 moet de eigenaar bij de verkoop van een wooneenheid beschikken over een geldig energieprestatiecertificaat. Vanaf 1 januari 2009 is de verplichte aanwezigheid van een geldig EPC ook van toepassing op eigenaars die een wooneenheid verhuren.

Het energieprestatiecertificaat is 10 jaar geldig.

Het EPC vermeldt via een kengetal op een kleurenschaal hoe energiezuinig uw wooneenheid is. Het kengetal van het energieprestatiecertificaat geeft het energieverbruik per m² woonoppervlak per jaar weer.

Daarnaast bevat het EPC aanbevelingen om de energieprestatie van uw wooneenheid te verbeteren. Klik op onderstaande afbeelding om een voorbeeld te bekijken van een verslag van een EPC keuring.

EPC keuring

Verslag EPC keuring

Documenten tijdens EPC keuring

Het is aangewezen om een aantal documenten voor te leggen tijdens de EPC keuring. Hoe meer informatie de energiedeskundige heeft, hoe nauwkeuriger het energieprestatiecertificaat opgesteld kan worden.

Hierbij denken we aan de volgende documenten:

  • Een EPB-aangifte
  • Een vroeger afgeleverd geldig EPC
  • Een lastenboek, werfverslagen of een postinterventiedossier
  • Goedgekeurde subsidieaanvragen ingediend bij de Vlaamse overheid of de netbeheerder
  • Facturen van aannemers en bouwmaterialen
  • Plannen opgemaakt door een architect
  • Technische documentatie van de verwarmingsinstallatie of de sanitaire warmwaterinstallatie

Tijdens de EPC keuring vult de energiedeskundige de “aanstiplijst van ontvangen documenten” in. Klik op de afbeelding om de volledige aanstiplijst met toelichting in te kijken.

Aanstiplijst EPC keuring

Aanstiplijst EPC keuring

Verloop EPC keuring

Na afspraak komt een erkend energiedeskundige type A ter plaatse om de bestaande toestand van de wooneenheid vast te stellen. Hierbij worden het dak, de muren, de gebruikte isolatie, de ramen, de beglazing, de verwarmingsinstallatie en de sanitaire warmwaterinstallatie geïnspecteerd.

Tijdens deze inspectie volgt de energiedeskundige een inspectieprotocol dat opgelegd is door het Vlaams Energieagentschap (VEA). De EPC keuring duurt gemiddeld ongeveer 1 uur.

Destructief onderzoek is niet toegestaan tijdens een EPC keuring.

De aanvrager ontvangt enkele dagen na de EPC keuring het officieel ondertekende energieprestatiecertificaat.